რამდენი ხანი გაუძლებ რუსულ კანონს?

რუსული კანონი
რუსული კანონი

რამდენი ხანი გაუძლებ რუსულ კანონს?

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

Your score is

ავტორი: ელთედო