მონობა თავისუფლებაა

Witch Of The Assassinwood

იოს რჩევები პაროლებზე

იო დაბრუნდა საჭირო რჩევებით პაროლებზე, რაც ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას.   “ალბათ ჩემსავით უამრავი ანგარიში გაქვს…

დოფამინი და კაი ცხოვრება

როგორც სტარკები იტყოდნენ, ზამთარი მოვიდა და სეზონის თანმდევმა დისპერსიებმაც დეპრესიებმაც თავი იჩინა.  არ ვიცი, ვინტერფელში…