ჩააბარებ თუ არა ეროვნულ გამოცდებს?

ეროვნული გამოცდები

გააკეთე ქვიზი და გაიგე ჩააბარებ თუ არა ეროვნულ გამოცდებს

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

Your score is