ჭდე ცენზურა

მედიის კონტროლი – გათიშე და იბატონე

მედიის კონტროლი

შესავალი დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში, სადაც სოციალური მედია და ინტერნეტი ინფორმაციის დომინანტურ წყარებად იქცა, კლასიკურმა მედიამ მაინც შეინარჩუნა მყარი როლი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში, მეტიც საქართველოს მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ახალ ამბებს სწორედ ტელევიზიით ეცნობა. ჩვენ, მოქალაქეები, სიახლეების გასაგებად და დეტალური ინფორმაციის მოსაძიებლად…

ცენზურის ევოლუცია ხელოვნებაში 

ცენზურა და ხელოვნება

მორალის პოლიცია vs სახელმწიფო კონტროლი ხელოვნების ცენზურას საქართველოში მრავალწლიანი ისტორია აქვს, რომელიც სხვადასხვა ფორმებით დღემდე გრძელდება. ბლოგში მიმოვიხილავთ ცენზურის საფუძვლევლებს საბჭოთა კავშირის პოლიტიკაში, მაგალითებს პერიოდიდან და საბჭოთა წარსულის აჩრდილის გავლენებს საქართველოს დამოუკიდებლობიდან დღემდე.    საბჭოთა წასრული ყველაფერი 1917 წელს დაიწყო,…