ჭდე სკრინინგი

სქესობრივად გადამდები ინფექციების სკრინინგის პროგრამები

აივ ინფექცია/შიდსი უფასო და კონფიდენციალური კონსულტაცია და ტესტირება შიდსზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით მოცემულ ბმულზე:   C ჰეპატიტი C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევა და სკრინინგის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების ნუსხა. დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით მოცემულ ბმულზე:   პაპილომა ვირუსი პროგრამის ფარგლებში ხდება…