ჭდე გენდერი

LGBTQ+ მეგობრული ფრაზები და დეფინიციები

ამ ბლოგში პატარა ლექსიკონს ჩამოგიწიკწიკებ, რათა უფრო მეტი იცოდე LGBTQ+ მეგობრულ ფრაზებსა და მათ დეფინიცებზე. თანამშობლობის ავტომატური აღიარება: მოიცავს სიტუაციებს, სადაც ერთნაირსქესიანი წყვილები არ აწყდებიან სამართლებრივ ბარიერებს მათ ოჯახში დაბადებული ბავშვის აღიარებისას. ბიფობია: შიში, დაუსაბუთებელი ბრაზი, შეუწყნარებლობა ან/და სიძულვილი ბისექსუალობისა…