სქესობრივად გადამდები ინფექციების სკრინინგის პროგრამები

აივ ინფექცია/შიდსი

უფასო და კონფიდენციალური კონსულტაცია და ტესტირება შიდსზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით მოცემულ ბმულზე:

https://www.aidscenter.ge/

 

C ჰეპატიტი

C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევა და სკრინინგის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების ნუსხა. დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით მოცემულ ბმულზე:

https://ncdc.ge/#/pages/content/f7139674-c7c8-4d51-9749-560e1f152ef5

 

პაპილომა ვირუსი

პროგრამის ფარგლებში ხდება მოქალაქეების უფასო სკრინინგი. პაპილომა ვირუსი რადგანაც ქრონიკული დაავადებაა სკრინინგს ატარებენ მისით გამოწვეული საშვილოსნოს ყელის კიბოს არსებობაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე:

http://gnsc.ge/

 

სიფილისი

სიფილისზე უფასო სკრინინგ კვლევა განკუთვნილია ორსულთათვის. საქართველოს ეროვნული პროტოკოლის ”ანტენატალური მეთვალყურეობა“ შესაბამისად,  ყველა ქალბატონმა ორსულობის პორველ ტრიმესტრში უნდა შაიტაროს შემდეგი უფასო კვლევები:

I ვიზიტია) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;
ბ) სისხლის საერთო  ანალიზი; 
 გ) შარდის კულტურალური გამოკვლევა;
დ)სისხლის ჯგუფისა და რეზუს-კუთვნილების განსაზღვრა;
 ე) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების ქალებში
ვ) სკრინინგული ტესტები (B ჰეპატიტის ვირუსი, C-ჰეპატიტის ვირუსი, აივ ინფექცია და სიფილისი)
ზ)ულტრაბგერითი გამოკვლევა

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიმართოთ თქვენს მეან გინეკოლოგს.