დაასრულე აქციის პლაკატის წარწერა

არა რუსულ კანონს
არა რუსულ კანონს

დაასრულე აქციის პლაკატის წარწერა

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

Your score is

0%