გაიგე წაგერთვა თუ არა ქართველობა

ქართველობა ჰო იცი? აი, რომ გვართმევენ და რომ ვერ წაგვართვეს. ჰოდა, აგერ ქვიზი და აგერ შენ. აბა, შენ იცი!

Loading…