OMG

ქვიზი: გამოიცანი ვაინახური სიტყვა

8 ივლისი 2021

თუ ენების ცოდნაში საკუთარი თავის გამოცდა გინდა ეს ქვიზი შენთვის ზედგამოჭრილია.
აბა შენ იცი!

 

Loading...