ქვიზი: აქ როგორ მოვედით დეფ? Vol. 2

4 ნოემბერი 2022
გაიარე ქვიზი და გაიგე აქ როგორ მოვედით დეფ? Loading... ქვიზი მომზადდა «ორბელიანი საქართველოს» მხარდაჭერით USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში.