ქვიზი : აქ როგორ მოვედით დეფ? Vol.3

Loading... ქვიზი მომზადდა «ორბელიანი საქართველოს» მხარდაჭერით USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში.