ქვიზი: აქ როგორ მოვედით დეფ ?

Loading... ქვიზი მომზადდა «ორბელიანი საქართველოს» მხარდაჭერით USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში.