სალონი სახლში ანუ „რისი შეზელა“ ღირს და რისი არა

( სიტყვა)

ავტორი

იმიტომ

კომენტარები