რამდენად მზად ხარ სკოლაში წასასვლელად

( სიტყვა)

ავტორი

დავითა

სამეცნიერო ქვიზი

დავითას ქვიზი

კომენტარები