გადაღებულია სურამში

( სიტყვა)

ავტორი

პერწო

ამ სისტემის დედაც!

შარშან - 20 ივნისს

კომენტარები