20 ივნისის ემოციები

( სიტყვა)

ავტორი

პერწო

სიმსივნე & უსამართლობა

შარშან - 20 ივნისს

კომენტარები