ყველაზე 5G ქვიზი

( სიტყვა)

ავტორი

დავითა

რას გვიშვება ეს 5G?

დავითას ქვიზი vol. 2

კომენტარები