ფართოდ გახელილი თვალები

( სიტყვა)

ავტორი

პერწო

შარშან - 20 ივნისს

კომენტარები