ნატო ბაჩიაშვილის ქვიზი

( სიტყვა)

ავტორი

სექტორი 3

კომენტარები