როგორ დავაყენოთ საშველი ჩვენი ოცნებების ასრულებას

( სიტყვა)

ავტორი

ქეთო ლაზარაშვილი

კომენტარები