მე და კონსტიტუცია - ქვიზი

( სიტყვა)

ავტორი

იმიტომ

რამდენად ერკვევი?

კომენტარები