კანიბალიზმი - ანუ ამართლებს თუ არა მიზანი საშუალებას?

( სიტყვა)

My name is Blurryface and I care what you think

სოციალური შფოთვა

კომენტარები