დავითამ თავი გაანძრია: მართლა დავრჩებით უმიწოდ?

( სიტყვა)

ავტორი

დავითა

სამეცნიერო ფეიკები

კომენტარები