და გაზაფხული მაინც მოვა

( სიტყვა)

ავტორი

კოღიტო

კომენტარები