საიდან მოდის სილამაზე?

( სიტყვა)

ავტორი

კოღიტო

რაღაცას დავაჭირე და...

იცხოვრე, რომ უსმინო

კომენტარები