დავითამ თავი გაანძრია: წადი, აცრა გაიკეთე

( სიტყვა)

ავტორი

დავითა

კომენტარები