კრიზისების ქრონიკები. ტომი პირველი. თავი მეორე

( სიტყვა)

ავტორი

კოღიტო

საიდან მოდის სილამაზე?

იცხოვრე, რომ უსმინო

კომენტარები