ცალმხრივად შეყვარებულთათვის

( სიტყვა)

ზაფხულია, ცხელა, ცხელა...

სოციალური შფოთვა

კომენტარები