ადამიანი კრიზისის სვეტში

( სიტყვა)

ავტორი

კოღიტო

საიდან მოდის სილამაზე?

რაღაცას დავაჭირე და...

კომენტარები