ადამიანი კრიზისის სვეტში

( სიტყვა)

ავტორი

კოღიტო

იცხოვრე, რომ უსმინო

რაღაცას დავაჭირე და...

კომენტარები