რამდენად კარგად იცნობ ელექტრონული მმართველობის ინსტრუმენტებს?

გააკეთე ქვიზი და გაიგე რამდენად კარგად იცნობ ელექტრონული მმართველობის ინსტრუმენტებს?

Loading…

ქვიზი მომზადებულია დემოკრატიის ლაბორატორიის მიერ ევროპის საბჭოს პროექტის  «მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში» ფარგლებში.