რამდენად არჩევ ტყუილ-მართალს მონაწილეობითი დემოკრატიის შესახებ?

გააკეთე ქვიზი და გაიგე რამდენად არჩევ ტყუილ-მართალს მონაწილეობითი დემოკრატიის შესახებ

Loading…

ქვიზი მომზადებულია დემოკრატიის ლაბორატორიის მიერ ევროპის საბჭოს პროექტის „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“ ფარგლებში. ქვიზში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროპის საბჭოს პოლიტიკას.